Pathman
982 69 269
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rajani
470 97 043
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anees Rauf
928 37 786
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pathman har vært matematikklærer på Nordstrand videregående skole i Oslo. I tillegg har han vært privatlærer på Sri Lanka fra 1983. Da han studerte i NTNU jobbet han som undervisningsassistent og studentassistent. I tillegg har han undervist videregåendeelever frivillig.

Etter sivilingeniørutdanningen jobbet han som sivilingeniør i "Kongsberg defence and aerspace and KDO consulting". Hans mange års privat undervisningserfaring fristet ham til å fortsette å jobbe med undervisning. Først begynte han smått, han underviste i både små grupper og individuelle privat.

Grunnet et økende elevantall hadde han ikke tid til å besøke hver og en av dem, så i stedet leide han et koselig lokale på Veitvet.

Først begynte han å undervise fra 8. klasse til Vg3. Etter foreldrenes ønsker begynte han også å undervise fra 6. klasse.

Nå samarbeider han med flere andre lærere med å undervise i kjemi, naturfag og engelsk.

Kjemilæreren heter Rajani Kugathasan. Hun har universitetsutdanning med mange års erfaring. Engelsklæreren heter Anees Rauf.