Vanlige skoleregler følges, i tillegg til noen ekstraregler:

Elevene må følge disse reglene, ellers risikere å bli utvist fra RFA og aldri få tillatelse til å begynne igjen.

Oppmøte:

Det er viktig å møte opp til alle timene. Elevene blir utvist hvis han/hun ikke møter opp til to timer på rad og ikke har en gyldig grunn.

Elevene må helst møte opp 5 minutter før timen. Om eleven er forsinken må han/hun vente i 1 time før han/hun kan komme inn. Denne timen telles da som fravær.

Hjelpemidler:

Alle må ha med hjelpemidler til timene

  • Skrivebok med ruter
  • Skrivesaker
  • Linjal, gradskive, trekant, passer, viskelær osv.
  • Kalkulator (godkjent av skolen)
  • Mobil kan ikke brukes som kalkulator
  • laptop spesielt for vgs elever

Hodeplagg:

Hodeplagg kan ikke brukes under timen, med unntak av kultur/religiøse plagg.

Mobiltelefon:

Det er ikke lov å bruke mobiltelefon hverken under timene eller i pausen. Hvis noen elever blir tatt, blir de utvist med det samme.

Betalinger:

Alle må betale innen 5. hver måned som forskudd. Det er ingen redusering pga. fravær. Hvis man ikke betaler unnen 5. hver måned, kan man ikke fortsette på Realfagakademiet.