Alle timer er to timer undervisning .Første timer er undervisning. Andre timer gjøre forståelser oppgaver som må leveres innen slutten av andre timen. Både undervisningstimene og fortåelse oppgavetimene er obligatoriske.

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Lørdag
Se tid

Søndag
Se tid 

 

Ekstra timer

 
 

 

 

 

 

 

 

Ekstar timer

 

 

 

 

16:00 -17:00

5.klasse

f2010.

Ekstar timer 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstar timer  

 

 

 

  

16:00- 17:30 7.klasse   f2008 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstar timer 

 

 

 

 

16:00 -17:00

5.klasse

f2010..

Ekstar timer  

kl  8:00 -10:00 ekstra timer 
 

10:00-12: 

s2 matte

f 2002

 

12:00- 14:00

R2 

f_2002

 

14:00 -16:00 fysikk 2 

 
 

Ekstar timer 

 

 

 

kl  9:00-11:00 

1T  fast  andre timer Python 

 

 

17:00- 18:30 7.klasse   f2008

 

18:00-20: 

1T.matte

f2004

 

17:00- 18:30 ,6.klasse f2009-  

 

18:00-20

10.matte

f2005

 

 

 17:00-19:00 8.matte    f2007

 

18:00-19:

9.matte 

f2006

 

 

17:30:18- 30:

1T.matte

f2004

 

 

17:00- 18:30 6.klasse f2009

 

18:00-20:

10.klass   f2005

 

 

16:00-18:00

R1

f2003

 

 

 

11:00-13:   9.matte    f2007

 

12:30-14     8.matte  f2006 

 

19:00-21

R1

f 2003

  

 

 

 

 

18:00-20:00

  Kjemi 1

f2001

 

 ekstra  timer  fra  kl 19:00 -21:00

 

Fysikk 1

19:00-20:

f-2003

 

18:30-20:30

S1

f2003

 

18:00-20:00

  Kjemi 2

f2001

S2 ekstra kl 19:00  rekker    

 

 

 

Fysikk

 

13:30 - 15:30

f-2003

 

 

 

15:30-17:30 S1 

2003 

 

 

 
 ekstra  timer  fra  kl 19:00 -21:00

20:00-22

R2 Matte

f 200

 

20:30 -21:30

R2  

 

   

 

17:30-19:30 S2  

f 2002

 

 

 

Ekstratimer Ekstratimer Ekstratimer Ekstratimer  Ekstratimer