Vanlige skoleregler følges, i tillegg til noen ekstraregler:
Elevene må følge disse reglene, ellers risikere å bli utvist fra RFA og aldri får tillatelse til å begynne igjen.

Oppmøte:

Det er viktig å møte opp til alle timene. Elevene blir utvist hvis de ikke møter opp til to timer på rad og ikke har en gyldig grunn.

Elevene må helst møte opp 5 minutter før timen. Om eleven er forsinket må de vente i 1 time før de kan komme inn. Denne timen telles som fravær.

Hjelpemidler:

Alle må ha med hjelpemidler til timene

  • Skrivebok med ruter
  • Skrivesaker
  • Linjal, gradskive, trekant, passer, viskelær osv.
  • Kalkulator (godkjent av skolen)
  • Mobil kan ikke brukes som kalkulator
  • Laptop (spesielt for vgs elever)

Hodeplagg:

Hodeplagg kan ikke brukes under timen, med unntak av kulturelle/religiøse plagg.

Betalinger:

Alle må betale inn 5. hver måned som forskudd. Det er ingen redusering pga. fravær. Hvis man ikke betaler innen 5. hver måned, kan man ikke fortsette på Realfagakademiet.